Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena służebności przesyłu

Służebność przesyłu stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Zagadnienie służebności przesyłu dotyczy urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 

W oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a konkretniej art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią wyżej wspomniane urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Z tytułu wybudowania urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości właścicielowi nieruchomości (u.w.) przysługuje:

  • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
  • odszkodowanie za obniżenie wartości

Suma wartości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości lub jej części na skutek lokalizacji urządzenia przesyłowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowania terenu oraz wartości służebności przesyłu nie powinna przekraczać wartości rynkowej nieruchomości lub jej części.

Czas i cena uzależnione są od sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, stopnia skomplikowania opracowania, oraz wymaganych dokumentów i dodatkowych analiz. Cena obejmuje dwie kopie opracowania oraz na życzenie klienta – wersję elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl