Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena przedsiębiorstw

W polskich realiach z wycenami przedsiębiorstwa spotykamy się coraz częściej. Zazwyczaj utożsamiane są one z ustaleniem wartości przedsiębiorstwa w związku z transakcją kupna lub sprzedaży całości jego udziałów bądź ich części.

Wyceny przedsiębiorstw sporządza się również na potrzeby sprawozdawczości finansowej, w postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacji, a także przez banki inne podmioty zapewniające finansowanie w celu weryfikacji zdolności kredytowej danego podmiotu. Niekiedy zdarza się, że również Zarządy spółek lub udziałowcy/akcjonariusze przeprowadzają okresowo wycenę, aby ustalić (skontrolować) wartość zaangażowanego w nią kapitału.

Przedmiotem wyceny może być przedsiębiorstwo jako zorganizowana całość, udziały w Spółkach  bądź poszczególne elementy jego aktywów i pasywów, w tym:

wartości niematerialne i prawne (np. autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, licencje, know-how)

Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest unikatowe i posiada zróżnicowane zasoby, wycena firmy wymaga indywidualnego podejścia oraz szczegółowej analizy celu przeprowadzanej wyceny.

W przypadku wyceny przedsiębiorstw zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości.

Czas wykonania i cena uzależnione są od sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, stopnia skomplikowania opracowania, oraz wymaganych dokumentów i dodatkowych analiz.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl