Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

O mnie

Anna Kułacz –upr. Nr 5387 –  Absolwentka Studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Szacowanie Nieruchomości, Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Stosunki międzynarodowe oraz Holenderskiej Uczelni Avans Hogeschool na kierunku International Business.

Wyceną nieruchomości zajmuję się od 2009 r. Od tego czasu zrealizowałam kilkaset wycen i opinii oraz kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw.

Posiadam uprawnienia  do wycen dla potrzeb bankowych ( „lista bankowa” prowadzona przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Banki)  oraz uprawnienia do wycen przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe.

W związku z ekonomicznym wykształceniem, zajmuję się również wyceną Przedsiębiorstw, Spółek, Znaków towarowych oraz know-how.

Ukończyłam Kurs Specjalistyczny z zakresu Wyceny Przedsiębiorstw zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym oraz sporządziłam ponad 20 wycen całych Przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in. wycenę Klubu Piłkarskiego, znaku towarowego znanego producenta bram garażowych i ogrodzeń.

Należę do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Do swojej pracy podchodzę niezwykle rzetelnie. Zawsze dotrzymuję ustalonych terminów realizacji zleceń.

Certyfikaty i szkolenia

Zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl