Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnej może posłużyć w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, jako potwierdzenie jej wartości dla banku lub w celach skarbowo-podatkowych.

Nieruchomość komercyjna to nieruchomość, której głównym przeznaczeniem jest generowanie dochodów: z wynajmu lub dzierżawy (np. biura, magazyny) czy z prowadzonej w nim działalności gospodarczej (lokale handlowo-usługowe).

Wycena nieruchomości komercyjnych odbywa się przy wykorzystaniu metody dochodowej lub porównawczej. Podejście dochodowe jest stosowane w przypadku określania wartości nieruchomości generujących dochód bądź stwarzających możliwość osiągania dochodu, przy założeniu, że dochód jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość tych nieruchomości. Wycena nieruchomości komercyjnej wykonywana przez rzeczoznawców może dotyczyć samodzielnych, pojedynczych lokali jak też całych budynków.

Kancelaria  oferuje wycenę nieruchomości komercyjnych, takich jak budynki biurowo-usługowe, hale produkcyjne, hale magazynowe, centra logistyczne, placówki edukacyjne, stacje benzynowe, maszty telekomunikacyjne i innych. Operaty szacunkowe dla takich nieruchomości wykonujemy na terenie całej małopolski.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby dokonać prawidłowej i rzetelnej wyceny nieruchomości niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu oryginałów  aktualnych dokumentów lub ich kopii wraz z okazaniem oryginałów:

  •  aktualny odpis księgi wieczystej/numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
  • dokumentacja techniczna budynku wraz z parametrami powierzchniowymi, rzutami kondygnacji,
  •  inne dokumenty wskazane przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości. W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości.

Wycena nieruchomości komercyjnych trwa zazwyczaj około 7-14 dni roboczych(od wizji nieruchomości i dostarczenia kompletu dokumentów)  i kosztuje już od 1500 zł, jednak czas i cena uzależnione są od sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, stopnia skomplikowania opracowania, oraz wymaganych dokumentów i dodatkowych analiz (np. załączniki do banku). Cena obejmuje dwie kopie opracowania oraz na życzenie klienta – wersję elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl