Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena działki

Wycena działki niezbędna jest głównie do celów podatkowych (spadek, darowizna) albo kredytowych (zabezpieczenie wierzytelności bankowej) lub prawnych (podział, scalenie) Warto również zdecydować się na wycenę działki przez Profesjonalistę przy zamiarze kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Wycena działki obejmuje często tereny o niezwykle różnorodnym przeznaczeniu. Przy szacowaniu nieruchomości brane pod uwagę jest wiele czynników. Przede wszystkim, najważniejsza jest lokalizacja – to ona będzie dyktować cenę nieruchomości. 

Wycena działki uwzględnia jej wielkość, kształt, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przyległe i ich przeznaczenie. W przypadku wyceny działki budowlanej, istotne będzie jej uzbrojenie (dostęp i ułożenie mediów). Niezwykle istotnym elementem podczas wyceny działki będzie również dostęp i łatwość dojazdu do drogi publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby dokonać prawidłowej i rzetelnej wyceny nieruchomości niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu oryginałów  aktualnych dokumentów lub ich kopii wraz z okazaniem oryginałów:

  • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub odpis z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej,
  • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana).

Wycena nieruchomości niezabudowanej trwa zazwyczaj około 3-5 dni roboczych(od wizji nieruchomości i dostarczenia kompletu dokumentów)  i kosztuje już od 600 zł, jednak czas i cena uzależnione są od sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, stopnia skomplikowania opracowania, oraz wymaganych dokumentów i dodatkowych analiz (np. załączniki do banku). Cena obejmuje dwie kopie opracowania oraz na życzenie klienta – wersję elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl