Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena domu

Wycena domu niezbędna jest głównie do celów podatkowych (spadek, darowizna) albo kredytowych (zabezpieczenie wierzytelności bankowej). Warto również zdecydować się na wycenę domu przez Profesjonalistę przy zamiarze kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Wycena domu wykonywana przez rzeczoznawcę  w dużej mierze zależy od:

 • atrakcyjności lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość,
 • metrażu nieruchomości i układu funkcjonalnego domu,
 • stanu fizycznego nieruchomości – istotny będzie rodzaj i technologia budowy, wiek budynku, wykończenie, zagospodarowanie oraz standard ogólny,
 • skomunikowania (m.in odległość do komunikacji publicznej, połączeń drogowych),
 • stanu prawnego nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby dokonać prawidłowej i rzetelnej wyceny nieruchomości niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu oryginałów  aktualnych dokumentów lub ich kopii wraz z okazaniem oryginałów:

 • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment dokumentacji architektoniczno-budowalnej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej(jeżeli została podpisana),
 • kosztorys w przypadku rozbudowy/modernizacji.

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym trwa zazwyczaj około 3-5 dni roboczych(od wizji nieruchomości i dostarczenia kompletu dokumentów)  i kosztuje już od 700 zł, jednak czas i cena uzależnione są od sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, stopnia skomplikowania opracowania, oraz wymaganych dokumentów i dodatkowych analiz (np. załączniki do banku). Cena obejmuje dwie kopie opracowania oraz na życzenie klienta – wersję elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl