Wyceną nieruchomości zajmuję się od 2009!

Od tego czasu zrealizowałam kilkaset wycen i opinii oraz kilkanaście wycen przedsiębiorstw. Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do instytucji publicznych. Posiadam uprawnienia zarówno do wycen dla potrzeb bankowych oraz uprawnienia do wycen przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe. Należę do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Do swojej pracy podchodzę niezwykle rzetelnie. Zawsze dotrzymuję ustalonych terminów realizacji zleceń. Zasięg działania to cała Małopolska ze szczególnym uwzględnieniem rynku krakowskiego, nowosądeckiego i limanowskiego, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.