Kancelaria sporządza

WYCENY NIERUCHOMOŚĆI DO CELÓW :Zabezpieczenia wierzytelności – kredytu | Ustalenia ceny przy kupnie lub sprzedaży | Księgowych | Skarbowo-podatkowych | Ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego | Ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej | Ustalenia wartości rynkowej mienia zabużańskiego dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty | Ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW, ANALIZY RYNKU ORAZ RAPORTÓW