Cennik:

Wynagrodzenie specjalisty – rzeczoznawcy majątkowego – który wykonuje konkretną usługę, wynikiem której jest operat szacunkowy zależne jest od wielu elementów, takich jak: dostępności danych niezbędnych do wykonania usługi (wyceny nieruchomości), kosztów ponoszonych przez realizującego usługę w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (np. dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, uiszczenie opłat oraz podatków), terminu i warunków wykonania zlecenia, charakteru, wielkości i rodzaju zadania (np. liczba pomiarów, wielkość inwentaryzacji, zakres analizy prawnej lub finansowej), nakładu pracy niezbędnego do wykonania projektu.
Koszt usługi określany jest indywidualnie.